Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

expand-your-awareness.com kan persoonsgegevens over u verwerken bijvoorbeeld omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, of via een reactie op een bericht op expand-your-awareness.com heeft verstrekt.

expand-your-awareness.com kan dus mogelijk de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM expand-your-awareness.com GEGEVENS NODIG HEEFT

expand-your-awareness.com verwerkt uw persoonlijke contact gegevens om per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Het IP adres wordt ook gebruikt voor het in kaart brengen van de aard van het web bezoek en opgeslagen op de servers van statistiek bijhoudende Clicky.com en van de adverterende partijen wanneer u klikt op een advertentie of partnerlink of externe website.

HOE LANG expand-your-awareness.com GEGEVENS BEWAART

expand-your-awareness.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
expand-your-awareness.com verstrekt uw persoonsgegevens aan niemand dan alléén om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van expand-your-awareness.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. expand-your-awareness.com gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen en men zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

expand-your-awareness.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van expand-your-awareness.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

error: Deze content is beschermd tegen copieren!