RIVM erkende; Hulpstof aluminium in vaccinatie kan schade aan immuunsysteem veroorzaken

Vaccinaties kunnen op korte en lange termijn ernstige vaccinatieschade veroorzaken

Op Twitter bevinden zich een aantal trollen die mijn inziens direct of indirect werken voor Big Farma, zij verstrekken geen eerlijke informatie aangaande de vaccins maar brengen verdraaide informatie naar voren in de hoop zodoende de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen. Hierbij weigeren zij pertinent iedere vorm van vaccinatieschade te erkennen maar daarentegen juist deze te demoniseren.

Een trol kan men herkennen aan het gegeven dat deze zal inspelen op de emoties. Een veel gebruikte tactiek is dat men angst probeert te zaaien voor relatief onschuldige kinderziekten. Die wanneer het kind een voldoende sterk eigen natuurlijke immuniteit zou hebben, deze gemakkelijk kan verslaan en er zelfs een immuniteit voor tegen opbouwt en daardoor ook beter beschermt is tegen toekomstige andere ziekten. Deze voordelen verkrijgt men helaas niet door de te vaccineren, ook dat vertelt men er nooit bij.

Ethiek is overal; Waarom dan wordt vaccinatieschade gedemoniseerd?

Het is mijn inziens hun taak het RVP – het Rijks Vaccinatie Programma te promoten zonder de burgers kennis te laten nemen van de gevaren beter bekend als vaccinatieschade die het vaccineren op korte en lange termijn met zich meebrengen kan.

Mogelijk heeft daarom enige jaren geleden het RIVM een pagina van hun website laten verwijderen waarin duidelijk stond vermeld dat een van de hulpstoffen namelijk Aluminium een schadelijke werking zou kunnen hebben op het immuunsysteem. Gelukkig is deze pagina via het webarchive bewaard gebleven en is hier (klik hier) in te zien.

Informatie verstrekking aangaande de vaccins

Aluminium dient in het lichaam dient te blijven willen de vaccins effectief zijn. De RIVM onwelgevallige neuro wetenschapper Dr. Chris Shaw legt dat goed uit in deze korte video animatie; hoe aluminium in vaccins het zenuwstelsel aantast.

Degene die voorstander zijn van het Rijks Vaccinatie Programma zul je NOOIT horen zeggen dat het zinvol is om je eigen onderzoek te doen. In plaats daarvan zullen zij zeggen dat het beter is geen onderzoek te doen maar juist te luisteren naar wat de officiële instanties hierover te zeggen hebben.

Vroeger was het de kerk wiens gezag niet in twijfel getrokken mocht worden, met alle rampzalige gevolgen van dien – nu lijkt dat verplaatst naar tal van semi overheid gerelateerde instanties, zoals Big Farma en het Nederlandse RIVM.

Deze instanties lijken in navolging van hun Amerikaanse collega’s hun hand er niet voor om te draaien te liegen wanneer hen dat beter uitkomt – zij lijken eerder zelfs geïnstrueerd te worden om de waarheid te verdoezelen, om zodoende het RVP doorgang te doen vinden. Helaas zijn er nog teveel mensen die ter goeder trouw braaf luisteren naar wat hen door deze mensen verteld wordt. Je kan het deze goed bedoelende mensen ook niet kwalijk nemen, dikwijls zijn het hard werkende mensen die geen tijd hebben om zaken in twijfel te trekken en zelf hun onderzoek te doen.

Van Pro vaccinatie naar vaccinatie zeer kritisch

Op de Amerikaanse website http://www.vaxxed.com/ en hier op YouTube.com vind men verslagen van ouders die voorheen ter goeder trouw pro vaccinatie waren maar doordat zij hun kinderen negatief zagen veranderen, daar goed van terug zijn gekomen en nu openlijk hun verhaal doen. Heel wat ouders en artsen wereldwijd getuigen ervan: een gezond, prima ontwikkelend kind dat al loopt en praat, gaat kort na een inenting plots achteruit, kan vaak na korte tijd (bijna) niet meer praten en verliest zijn interesse in interactie met de omgeving. Of varianten daarop. Uiteindelijke diagnose: autisme. De huisartsen die de symptomen herkennen zijn helaas nog in de minderheid.

Enkele artsen die zich inzetten om de burger te waarschuwen;

Dr. Suzanne Humphries. Zij werd opgeleid tot arts, via een conventionele medische opleiding, waarbij ze zich specialiseerde als internist en nefrologist (nierspecialist). Ze had een praktijk van 1989 tot 2011. Nadat ze met eigen ogen de vaccinatieschade had gezien bij haar eigen patiënten, die toegebracht was door vaccins én schade die ook nog eens VOLLEDIG werd genegeerd door haar collega-artsen en de leiding van het ziekenhuis, waar ze werkte, besloot ze haar eigen onderzoek te gaan opzetten naar vaccins, vaccinaties en de schade die vaccins en vaccinaties kunnen toebrengen.

Volgens de geneeskundig hoogleraar en klokkenluider Peter Gotzsche maakt de farmaceutische industrie meer slachtoffers dan de Maffia in haar hoogtij dagen.

Dr Viera Schreibner is gepensioneerd wetenschappelijk onderzoeker met een doctoraat in ‘Natural Science’ van de ‘Comenius Universiteit’ in Bratislava. Na haar carrière in micro-paleontologie stapte zij over naar een ander wetenschappelijk veld ‘adempatronen van baby’s.’ Haar overleden echtgenoot Leif Karlsson had een speciale ademhalings-monitor ontwikkeld. Zij pakte dit werk op in het midden van de jaren 1980. Met deze monitoren werd een patroon zichtbaar. Nadat baby’s waren gevaccineerd, bleek er in hun lichaampjes bepaalde stress op te treden. Zij startte hierop een systematische studie naar orthodoxe medische studies die met dit onderwerp verband hielden. Zij heeft meer dan 100.000 pagina’s medische studies bestudeerd. Hierdoor wordt zij op handen gedragen door de vaccinatie-critici en gehaat door de vaccinatie-lobby.

Artikel op arts en auto wel of niet vaccineren?

Kritische Nederlandse huisarts Hans Moolenburgh over vaccineren!

HSM TV dialoog ‘De Waarheid over Vaccinaties‘ video 3 uur COMPLEET!

Recent wetenschappelijk onderzoek zegt aluminium in vaccins veroorzaakt hersenschade 

Recent onderzoek gepubliceerd door Professor Chris Exley Bioinorganic Chemistry van de Keele University in de Hippocratic Post suggereert dat deze niet organische aluminium zouten in vaccins hersenschade veroorzaakt.

vaccinatieschadeChris is daarin niet alleen, wetenschappers uit 16 andere landen delen zijn mening. “Sommige mensen denken dat het ongevaarlijk is, maar iedereen bij Keele begrijpt de toxiciteit van aluminium,” zei Keele bioloog en aluminiumexpert Christopher Exley die de vergadering lanceerde. Zijn onderzoek begon drie decennia geleden toen hij begon te onderzoeken waarom vissen die aan aluminium waren blootgesteld in hun water binnen 24 uur stierven.

Ook recent onderzoek op ratten  laat zien dat aluminium het centraal zenuwstelsel kan aantasten!

Diergeneeskundige onderzoekers in Spanje hebben de schaapversie van ASIA bestudeerd, die in 2008 hele Spaanse koppels wegvaagde na een massale blauwtongvaccinatiecampagne. Uit hun onderzoek van 2013 bleek dat slechts een fractie (0,5%) van schapen geïnoculeerd met aluminiumvaccins een acute reactie vertoonde, waaronder lusteloosheid, voorbijgaande blindheid, stupor en toevallen. Maar later, toen blootgesteld aan andere stressvolle “triggers” zoals koud weer, ontwikkelde 50 tot 100 procent van de gevaccineerde koppels plotseling abnormaal gedrag, rusteloosheid, dwangmatig wolbijten, gegeneraliseerde zwakte, gewichtsverlies en spiertrillingen voordat ze comateus werden en stierven. Postmortemonderzoeken onthulden “ernstige neuronenecrose” (vaccinatieschade) en aluminium in het zenuwweefsel!

Ook in Italië ziet men de link van vaccinaties naar auto-immuunziekten.

Nadat in Japan het MMR vaccin was geintrodcuceerd hadden ze het vier jaar later weer ingetrokken omdat men constateerde dat ruim 2000 mensen sindsdien vaccinatieschade hadden opgelopen.

Ander wetenschappelijk onderzoek, namelijk van de Yale Universiteit toont ook de link aan tussen vaccinaties en hersenschade.

Vaccins worden onderzocht op mogelijke bijwerkingen die ze kunnen veroorzaken. De resultaten van dit nieuwe onderzoek tonen aanwezigheid van micro- & nanogestuurde deeltjesvormige materie samengesteld uit anorganische elementen in vaccinaties.

Een artikel op Hersengarage.nl betreffende het inenten: Alles wat u niet wist over vaccinatie!

Vaccinatieschade bij Italiaanse militairen; Er bestaat geen enkele twijfel meer. Vaccins voor militairen zijn een van de ziekte veroorzakende factoren.

Kritisch prikken 

Er zijn in ons kleine Nederland enkele organisaties actief die al dan niet deels tegen vaccineren zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). Die is in augustus 1994 opgericht door een groep mensen die vanuit hun beroep maar ook als ouder ervaring hadden opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Dat wil zeggen dat er na de vaccinaties vaccinatieschade op trad. Meer informatie over deze vereniging is hier te vinden; https://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/

Ook is er de Nederlandse stichting Vaccinvrij Voor transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. Op deze website kan men ook meer vinden over vaccinatieschade.

Home

Ook komt het voor dat ouders ten onrechte worden beschuldigd van kindermishandeling terwijl de werkelijke veroorzaker gezocht zou moeten worden in hulpstoffen die via vaccins bij kleine kinderen worden ingespoten waardoor het “shaken baby syndroom” optreden kan, vaccinatieschade dus. Meer informatie daaromtrent vindt men op de website http://shakenbaby.nl/wie-wij-zijn  

Ook is er de VaccinatieRaad die oproept om kritisch te zijn ten aanzien van vaccinaties en je vooral goed te laten informeren aangaande de mogelijke complicaties en nadelen van het vaccineren.

Ook onze Belgische zuiderburen hebben een website met betrekking tot vaccinatieschade.

Enkele publicaties betreffende de nadelige invloed van vaccinaties kan men hier vinden.

Op HealthWatch.eu ook artikelen van onder andere farmaceutische klokkenluiders die waarschuwen tegen de gevaren van het inenten.

Artikel in de Volkskrant: Janneke Bazelmans over de gevaren van vaccinaties wordt meestal gezwegen.

Artikel Weston a Price dat juist gevaccineerde mensen een gevaar vormen voor de samenleving omdat zij andere kunnen besmetten.

Artikelen op Learn The Risk aangaande de risico’s van het vaccinatie programma

Aluminium veroorzaakt kortsluiting in de hersenen en veroorzaakt hersenschade

Er zijn teveel voorbeelden van vaccinatieschade. Ouders die hun gezonde kinderen bijna direct ten negatieve zagen veranderen in hun gedrag nadat kort daarvoor de vaccinaties waren toegediend. Ouders die wel de oudste maar daardoor niet de jongste lieten inenten zien grote verschillen in gedrag en ontwikkeling van deze kinderen. Kinderen die niet ingeënt worden ontwikkelen zich normaal, een deel van de gevoelige kinderen die wel worden ingeënt daarvan lijken hun hersenen een soort kortsluiting te veroorzaken door de veelheid aan aluminium die per injectie in overvloed bij het kind naar binnen zijn gespoten.

Wetenschappelijk onderzoek vraagt om heroverweging dosering aluminium in kind vaccins

Dit laatste recente uitgebreide Not For Profit wetenschappelijk onderzoek (2018) op sciencedirect.com toont ook aan dat het aluminium in de kinder vaccins geen rekening houdt met veiligheid maar slechts gebaseerd is op ‘effectiviteit’. De doseringen die kleine kinderen krijgen zijn in vergelijking met de doseringen die volwassen personen krijgen ronduit schokkend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Deze content is beschermd tegen copieren!
%d bloggers liken dit: